Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget

Op 1 maart a.s. opent het STAP-loket voor het eerste van de vijf aanvraagtijdvakken in 2022. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen, waarmee u zich verder kunt ontwikkelen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. U kunt het STAP-budget digitaal aanvragen via het STAP-portaal van het UWV of fysiek via het UWV-Werkloket. De scholingsactiviteiten die hiervoor kwalificeren staan in het STAP-scholingsregister. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan betaalt het UWV het subsidiebedrag rechtstreeks aan de opleider. Het eerste aanvraagtijdvak voor het STAP-budget loopt tot en met 30 april 2022. U kunt het budget in dit aanvraagtijdvak aanvragen als de kwalificerende opleiding niet eerder begint dan over 4 weken na de aanvraag en binnen 3 maanden. Duurt het langer dan 3 maanden voordat uw opleiding begint, vraag dan in een volgende periode STAP-budget aan.

 Tip

Er is € 160 miljoen beschikbaar voor de vijf aanvraagtijdvakken. Gaat u een opleiding volgen? Check dan eerst in het STAP-scholingsregister of de opleiding kwalificeert en vraag het budget tijdig aan, want op=op.

Dien tijdig schenkingsaangifte in

Dien tijdig schenkingsaangifte in

Heeft u in 2021 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling kunt u namelijk alleen benutten als u in de schenkingsaangifte hebt verzocht om toepassing van de vrijstelling. De schenkingsaangifte moet u uiterlijk vóór 1 maart 2022 hebben ingediend. U logt hiervoor in met uw DigiD op MijnBelastingdienst. De eenmalig vrijgestelde schenkingen in 2021 zijn:

  • een vrij te besteden schenking van € 26.881; of
  • een extra verhoogde schenking van € 55.996 voor een dure studie; of
  • een extra verhoogde schenking voor de eigen woning van € 105.302.

Tip

Heeft u in 2021 een van deze eenmalige schenkingen ontvangen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 maart a.s. een schenkingsaangifte hebt ingediend.

Langer uitstel van betaling

Langer uitstel van betaling

Het bijzonder uitstel van betaling is opnieuw verlengd; dit keer tot en met 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 april 2022. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Heeft u nog geen uitstel van betaling aangevraagd of alle schulden al afgelost, maar bent u door de coronamaatregelen toch weer in betalingsproblemen gekomen? In dat geval kunt u (opnieuw) bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Omdat het bijzonder uitstel belastingen betreft, waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 verstrijkt, geldt dit dus ook voor bijvoorbeeld de maandaangiften van januari en februari 2022 voor de btw en de loonheffing.

Tip

Het feit dat u uitstel van betaling hebt gekregen, betekent niet dat u ook uitstel hebt voor het indienen van de btw-aangifte(n) en loonaangifte(n). Blijf uw aangiften dus tijdig indienen.

Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open

Vanaf aanstaande maandag 14 februari 2022 opent het UWV het loket voor de aanvraag van NOW 6.0-subsidie. Dit is achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV zal weer een formulier beschikbaar stellen, waarmee u de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met 13 april 2022 open. De voorwaarden komen grotendeels overeenkomen met die van de NOW 5.0-subsidie. Een belangrijk verschil is de referentiemaand. U mag – net als bij NOW 5.0 – uw loonsom in het eerste kwartaal van 2022 wel geleidelijk verminderen met 15% zonder dat de NOW-subsidie lager wordt, maar nu ten opzichte van tweemaal de loonsom in oktober 2021. Bij NOW 5.0 was de referentiemaand september 2021. De referentieomzet-periode berekent u nu door de omzet van 2019 te delen door 4 en uw werkgeverslasten in het eerste kwartaal van 2022 worden voor 30% (bij NOW 5.0 nog 40%) gecompenseerd. Het UWV betaalt u het voorschot NOW 6.0-subsidie in drie termijnen uit.

 Tip

Wilt u gebruikmaken van de NOW 6.0-subsidie? Zorg dan dat u uw aanvraag tijdig indient.

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af

Hebt u vorig jaar 14 weken uitstel gekregen om alsnog de benodigde derdendeskundige- of accountantsverklaring te overleggen bij het vaststellingsverzoek NOW 1.0? U hebt daarvoor nog tot uiterlijk 6 februari 2022 de tijd. U kwam voor deze uitstelmogelijkheid in aanmerking als u uiterlijk op 31 oktober 2021 een vaststellingsverzoek NOW 1.0 had ingediend bij het UWV, maar u toen niet de benodigde derdendeskundige – of accountantsverklaring kon overleggen.

Had u op 31 oktober 2021 nog geen vaststellingsverzoek gedaan, dan kon u dat tot 9 januari jl. alsnog doen. Als u dat tijdig hebt gedaan, maar nog geen derden- of accountantsverklaring hebt bijgevoegd, dan hebt u daarvoor ook 14 weken uitstel gekregen.

Tip

Het is van groot belang om uw vaststellingsverzoek NOW 1.0 tijdig aan te vullen. Zo voorkomt u dat u de volledige in voorschot ontvangen NOW 1.0-subsidie moet terugbetalen.

Langer TVL Q4 2021 aanvragen

Langer TVL Q4 2021 aanvragen

De termijn waarbinnen u TVL Q4 2021 kunt aanvragen is met twee weken verlengd tot en met 11 februari 2022. Had u in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoet u aan de overige voorwaarden? In dat geval kunt u bij de RVO een aanvraag indienen voor deze tegemoetkoming voor de vaste lasten. De maximale subsidiebedragen zijn € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet mkb-ondernemingen. Het subsidiepercentage is 100%. U kunt ook van de TVL Q4 2021 gebruikmaken als u in vorige kwartalen geen gebruik hebt gemaakt van de TVL-regeling.

 Tip

Wilt u gebruikmaken van de TVL Q4 2021? Zorg er dan voor dat u de aanvraag uiterlijk 11 februari 2022 hebt ingediend bij de RVO.